START

PIKU AB HAR SEDAN 2001 SPECIALISERAT SIG ALLT MER

OCH IDAG FÖRKNIPPAS VI FRAMFÖR ALLT MED:


 • Förändringsprocesser
 • Utbildning av ledare och team i både näringsliv och offentlig sektor
 • Utbildningar för offentlig sektors politiker, chefer m. fl.
 • Verksamhet i hela landet


Vi förknippas också med skickliga konsulter och medarbetare, som om och om igen överträffar kundernas förväntningar!

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera utveckling och förändring!

Det är i möten mellan människor som utveckling sker – så varför inte inleda kontakten med Piku i ett

förutsättningsfullt möte så sätter vi nya tankar i rörelse!


Ingrid Haraldsson

VD Piku AB

När standardlösningar inte räcker längre... Piku erbjuder designade utbildningar och program!

 • När ett arbetslag behöver fungera bättre...
 • När en ledningsgrupp ska bli effektivare...
 • När politiker, tjänstemän eller personal behöver inspiration...
 • När ni behöver en processledare för ert förändringsarbete...
 • När ni vill hitta former för mål- och resultatstyrning i praktiken...
 • När ni vill kompetensutveckla teamledare och motsvarande...
 • När ni vill lära metoder för kreativitet och nytänkande...
 • När ni vill arbeta med erbjudandeutveckling...
 • När ni vill skapa FLOW i verksamheten

Underlätta ert förändringsarbete tillsammans med Piku.

Med god planering är hälften vunnet och det kan vara och klokt att ta hjälp utifrån.


Vi kan:

 • Inspiration och kick-off
 • Workshops
 • Konsultstöd till ledningsgrupp, styrgrupp, projektledare etc
 • Utbildning

Piku har också Sveriges bästa utbildningsutbud för dig i offentlig sektor.

Andreas Ring

Som föreläsare märks Andreas stora engagemang och brinnande intresse för trygghetsskapande arbete. Andreas har utbildat ett stort antal medarbetare inom kommunala verksamheter, framförallt inom våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete och verbal konflikthantering. 

Säkerhet i reception


I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat!


En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut.


Receptionspersonalen är dessutom verksamhetens ansikte utåt, och kanske den första kontakten för besökarna. Ett bra säkerhetsarbete börjar här!

 

Utbildningens syftar till att öka personalens kompetens och skapa medvetenhet om risker och situationer som kan uppstå. Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.


En utbildning för medarbetare och chefer inom receptionsverksamhet och kundtjänst, samt inom verksamheter som arbetar med att möta kunder, klienter och patienter.


Karlstad 4 februari 2020 >>

Östersund 19 mars 2020 >>

Tyringe 5 maj 2020 >>

Stockholm 3 juni 2020 >>

Lars JO Larsson

Lars är en skicklig och efterfrågad utbildare som verkligen kan inspirera! Han utbildar i hela landet och nu äntligen kan vi erbjuda honom i en helt nydesignad utbildning, Ledarutbildning BAS 2.0!

Ledarutbildning BAS 2.0 - 3 dagars utbildning


Att leda andra – trygghet i ledarskapet


Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.


Tre dagar som hänger ihop, men med uppehåll emellan som gör att du får möjlighet att testa teorierna i verkligheten och komma tillbaka med en reflekterad hållning och redo att ta nästa steg i att leda organisationen med ökad tydlighet och med ökad respekt för allas olikheter samtidigt som organisationen får ett högre driv.


Datum: 5 mars, 17 april, 13 maj 2020

Piku sätter nya tankar i rörelse!

I Piku är nya tankar ständigt i rörelse. Så måste det vara för att vi ska kunna fortsätta att vara förstahandsvalet för våra uppdragsgivare.


Men "Nya tankar i rörelse" står för mer än så!

NATIONELL VÄLFÄRDSKONFERENS FÖR KOMMUNALA BESLUTSFATTARE

2020

Med tanke på den osannolika succén för Future & Welfare 2019

så har vi verkligen lagt ribban för hög kvalitet och lovar

att det blir minst lika bra 2020!

PIKUs CSR-ARBETE

Ingrid Haraldsson - mentor på ProCivitas - Malmö

Piku AB - Sponsor av Amanda Bergkvist - Mot världstoppen!

Läs senaste nytt >>

Ingrid Haraldsson - föreläsare för transfer.nu

Ingrid Haraldsson - Mentor i Almis utvecklingsprogram för nyföretagare

Piku AB -

Ett ansvarsfullt företag

PIKU är en stolt partner till IM och bidrar till IM´s arbete för allas rätt till utbildning.

Utbildning är exempelvis avgörande för att ta sig ur fattigdom och i kampen mot barnäktenskap.

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001