START

Vi ska inte bara motsvara dina förväntningar

utan helst överträffa dem!

PIKU AB HAR SEDAN 2001 SPECIALISERAT SIG ALLT MER

OCH IDAG FÖRKNIPPAS VI FRAMFÖR ALLT MED:


 • Förändringsprocesser
 • Utbildning av ledare och team i både näringsliv och offentlig sektor
 • Utbildningar för offentlig sektors politiker, chefer m. fl.
 • Verksamhet i hela landet


Vi förknippas också med skickliga konsulter och medarbetare, som om och om igen överträffar kundernas förväntningar!

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill diskutera utveckling och förändring!

Det är i möten mellan människor som utveckling sker – så varför inte inleda kontakten med Piku i ett

förutsättningsfullt möte så sätter vi nya tankar i rörelse!


Ingrid Haraldsson

VD Piku AB

DESIGNADE UTBILDNINGAR

& PROGRAM

 • När ett arbetslag behöver fungera bättre...
 • När en ledningsgrupp ska bli effektivare...
 • När politiker, tjänstemän eller personal behöver inspiration...
 • När ni behöver en processledare för ert förändringsarbete...
 • När ni vill hitta former för mål- och resultatstyrning i praktiken...
 • När ni vill kompetensutveckla teamledare och motsvarande...
 • När ni vill lära metoder för kreativitet och nytänkande...
 • När ni vill arbeta med erbjudandeutveckling...
 • När ni vill skapa FLOW i verksamheten


... då duger oftast inte standardlösningar längre.

FRAMGÅNGSRIKT UTVECKLINGSARBETE

Med god planering är hälften vunnet och det kan vara och klokt att ta hjälp utifrån. Piku kan bistå i ert förändringsarbete för att underlätta och säkra ert resultat, genom t ex:


 • Inspiration och kick-off
 • Workshops
 • Konsultstöd till ledningsgrupp, styrgrupp, projektledare etc
 • Utbildning

PIKU HAR OCKSÅ SVERIGES BÄSTA UTBILDNINGSUTBUD

FÖR DIG I OFFENTLIG SEKTOR

med utbildningar på 13 orter

Ledarutbildning BAS 2.0 - 3 dagars utbildning

Att leda andra – trygghet i ledarskapet


Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.


Tre dagar som hänger ihop, men med uppehåll emellan som gör att du får möjlighet att testa teorierna i verkligheten och komma tillbaka med en reflekterad hållning och redo att ta nästa steg i att leda organisationen med ökad tydlighet och med ökad respekt för allas olikheter samtidigt som organisationen får ett högre driv.

PIKU SÄTTER NYA TANKAR I RÖRELSE!

I Piku är nya tankar ständigt i rörelse. Så måste det vara för att vi ska kunna fortsätta att vara förstahandsvalet för våra uppdragsgivare.


Men "Nya tankar i rörelse" står för mer än så!

NATIONELL VÄLFÄRDSKONFERENS FÖR KOMMUNALA BESLUTSFATTARE

2020

PIKUs CSR-ARBETE

Ingrid Haraldsson - mentor på ProCivitas - Malmö

Piku AB - Sponsor av Amanda Bergkvist - Mot världstoppen!

Läs senaste nytt >>

Ingrid Haraldsson - föreläsare för transfer.nu

Ingrid Haraldsson - Mentor i Almis utvecklingsprogram för nyföretagare

Piku AB -

Ett ansvarsfullt företag

PIKU är en stolt partner till IM och bidrar till IM´s arbete för allas rätt till utbildning.

Utbildning är exempelvis avgörande för att ta sig ur fattigdom och i kampen mot barnäktenskap.

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

0733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001