EFFEKTIV ORGANISATION

Effektiv organisation - handlar om människor!

Oavsett vilka branscher, kompetenser och befattningar det handlar om, krävs även något annat för att få flow i verksamheten och en effektiv organisation. ”Kittet” som håller ihop och får saker att fungera, handlar ytterst om människorna. En organisation är inget annat än människorna i den!

Människor som mår bra arbetar bättre!

Mår bra, det gör man om man har ett arbete som känns meningsfullt och hanterbart, får vara delaktig i beslut och frågor som rör en, och har en chef/ledare som är tydlig i sina krav samtidigt som han/hon ger stöd och feedback.

Med tydliga mål, roller och mandat i organisationen skapas trygga relationer.

Med en god arbetsmiljö för medarbetarna skapas förutsättningar för en lärande organisation som ständigt utvecklas. Sjukskrivningar och en alltför hög personalomsättning är exempel på negativa faktorer som minimeras på arbetsplatsen, och man kan säkra en långsiktig och hållbar verksamhet med god lönsamhet.

Pikus affärsområde

”Effektiv Organisation” rymmer ett antal konsulttjänster för grupp

och enskilda, kring bl a:

  • Ledarskap – Medarbetarskap

 

  • Effektiva grupper och grupputveckling

 

  • Chefsstöd (grupp och enskilt till ledare och ledningsgrupper)

 

  • Kommunikation

 

  • Att skapa drivkraft i organisationen

 

  • Innovativ på jobbet

 

  • Mötesteknik, spelregler

 

  • Mål och resultatstyrning

– hur fungerar det i praktiken?

  • Mindset för framgång

 

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001