FÖRÄNDRINGSARBETE

Framgångsrikt förändringsarbete

 

Med eller mot? Sättet du hanterar förändringen på föder antingen medvilja eller motvilja. Det gör genomförandet antingen ganska lätt och roligt - eller svårt och oroligt. Många förändringar skapar onödig oro hos medarbetarna, vilket i sin tur gör att de lägger tid på annat än effektivt arbete.

 

Alla som lett ett förändringsarbete känner till vikten av planering, delaktighet för medarbetarna, rätt information i god tid, tid för samtal och förståelse som också lägger grunden för allas engagemang!

 

Förändringar kostar alltid tid och pengar inledningsvis, men den kloke chefen vet att en förändring blir mest effektiv och varaktig om han/hon har sina medarbetare med på tåget från början! Det blir också den bästa investeringen.

 

Med god planering är hälften vunnet och det kan vara och klokt att ta hjälp utifrån. Piku kan bistå i ert förändringsarbete för att underlätta och säkra ert resultat, genom t ex:

 

  • Inspiration och kick-off

Samla gruppen eller samtliga medarbetare för att markera en start på förändringsarbetet. Inspiration och motivation är viktiga ingredienser som sedan verkar som en positiv katalysator och underlättar processen framöver. Det kan vi åstadkomma med en föreläsning på en eller ett par timmar, gärna i kombination med enkla övningar som ger mersmak!

 

  • Workshops

Någon av våra processledare styr och inspirerar kreativa processer hos era medarbetare, ledningsteam etc.

Med aktiva verktyg och metoder blir alla delaktiga och vi fångar upp bra idéer och tankar i gruppen.

Resultatet av en sådan dag/halvdag är dels en bra dokumentation som vi tillhandahåller och dels en bra energi för den fortsatta förändringsprocessen!

 

  • Konsultstöd till ledningsgrupp, styrgrupp, projektledare etc

Extern rådgivning kring t ex:

  • förändringens olika faser och steg
  • kvalitetssäkring för ett effektivt och bra genomförande utifrån mål och intentioner
  • processupplägg som involverar alla berörda
  • kommunikationsplan, information
  • dokumentation

 

  • Utbildning

Det kan finnas behov av utbildning för att underlätta och kvalitetssäkra en förändringsprocess. Här designar vi innehåll och upplägg som ger störst värde för er. Ett 20-tal specialister med olika kompetenser står till förfogande.

 

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001