OM PIKU

PIKU SÄTTER NYA TANKAR I RÖRELSE!

I Piku är nya tankar ständigt i rörelse. Så måste det vara för att vi ska kunna fortsätta att vara förstahandsvalet för våra uppdragsgivare.

 

Men "Nya tankar i rörelse" står för mer än så!

 

Vi vill bidra till förändring och utveckling genom att sätta nya tankar i rörelse i såväl offentliga verksamheter som i företagen. Även om vi lever i en snabbt föränderlig tillvaro är det lätt att hamna i gamla hjulspår och fastna i tankar och rutiner som inte längre är optimala. Nya tankar, kreativitet, problemlösning, anpassning, motivation och drivkrafter, är det som gör att en organisation lever vidare och utvecklas.

För en organisation är inget annat än människorna i den och får du inte medarbetarna att känna lust för sitt arbete och målen i verksamheten, så sker ingen nämnvärd förändring. Samtidigt är det i människorna som lösningarna och möjligheterna finns!

Piku har hela Sverige som sitt arbetsfält

och är idag en av Sveriges största utbildningsleverantörer för offentlig sektor. Vi har 13 fasta utbildningsorter från Malmö till Luleå och förlägger därutöver många utbildningar på beställning av olika kommuner och organisationer. Tusentals offentligt anställda och förtroendevalda ökar kunskapen med hjälp av Piku AB. Så viktigt att det har ett eget affärsområde: PikuKommun

 

Piku har ett 30-tal konsulter som är specialiserade inom sina områden

och som hela tiden förnyar och utvecklar sig. Det ger oss en flexibel organisation och en garanti för varje uppdragsgivare, att faktiskt få just det den behöver.

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

0733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001