OM PIKU

Piku sätter nya tankar i rörelse!

 

I Piku är nya tankar ständigt i rörelse. Så måste det vara för att vi ska kunna fortsätta att vara förstahandsvalet för våra uppdragsgivare.

 

Men ”nya tankar i rörelse” står för mer än så:

Vi vill bidra till förändring och utveckling genom att sätta nya tankar i rörelse i såväl offentliga verksamheter som i företagen. Även om vi lever i en snabbt föränderlig tillvaro är det lätt att hamna i gamla hjulspår och fastna i tankar och rutiner som inte längre är optimala.

Nya tankar, kreativitet, problemlösning, anpassning, motivation och drivkrafter, är det som gör att en organisation lever vidare och utvecklas.

För en organisation är inget annat än människorna i den.

Får du inte medarbetarna att känna lust för sitt arbete och målen i verksamheten, så sker ingen nämnvärd förändring. Samtidigt är det i människorna som lösningarna och möjligheterna finns!

Att göra gott och göra skillnad är vår mission.

CSR-tänkandet i Piku är stort. Det har alltid fått stort utrymme och det är vår övertygelse att näringslivet ska bidra med mer än att bara producera varor och tjänster. Det handlar i dagens samhälle också om att vara med och ta ansvar. Ansvar för miljö. Ansvar för människor.

 

Piku ABs vd Ingrid Haraldsson har under åren 2008-2014 varit regeringens ambassadör för kvinnors företagande, och har i den rollen gjort ett stort antal uppdrag på ideell basis främst riktat till ungdomar men också småföretagare. Ibland kom uppdragen från Tillväxtverket, ibland från Arbetsförmedlingen och ibland direkt från skolor. Uppdraget har nu gått över i Region Skånes regi, och innebär att Ingrid och Piku fortsätter att inspirera och stödja företag och ungdom i Skåne. Ingrid är mentor i Pro Civitas mentorsprogram för tredjeårselever i Malmö och för universitetsstudenter vid Lunds universitet.

 

Piku grundades 2001 och har idag ungefär hälften av sina uppdrag i offentlig sektor, och hälften inom näringslivet, främst bland ägarledda bolag med 1-100 anställda. Vi arrangerar dels egna utbildningar och dels i andras regi på uppdrag av tex Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

 

Piku har alltid haft 10-20 konsulter som är specialiserade inom sina områden och som hela tiden förnyar och utvecklar sig. Det ger oss en flexibel organisation - en garanti för varje uppdragsgivare, att faktiskt få just det den behöver.

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001