Utbildning Säkerhet i reception

Säkerhet i reception


I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat!


En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut.


Receptionspersonalen är dessutom verksamhetens ansikte utåt, och kanske den första kontakten för besökarna. Ett bra säkerhetsarbete börjar här!

 

Utbildningens syftar till att öka personalens kompetens och skapa medvetenhet om risker och situationer som kan uppstå. Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer. Vi vill förmedla vikten av förebyggande arbete, samt resonera kring hur man på bästa sätt utifrån lokala förutsättningar kan jobba för att skapa trygghet. Personalen ska i första hand fokusera på att leverera service och en bra upplevelse för besökarna. Ett bra bemötande, lyhördhet, och säkerhetstänkande måste gå hand i hand och tillsammas bli en naturlig del i arbetet.


Målgrupp

Medarbetare och chefer inom receptionsverksamhet och kundtjänst, samt inom verksamheter som arbetar med att möta kunder, klienter och patienter.


Innehåll

 • Trygghet och säkerhet
 • Kommunikation
 • Verbal konflikthantering
 • Mental förberedelse
 • Akuta situationer
 • Medvetet risktagande
 • Säkerhetstänkande
 • Förebyggande åtgärder
 • Metoder och bemötande
 • Säkerhet vs service
 • Frågor, svar, diskussion och erfarenhetsutbyte


Datum

2 december 2019


Plats

Kockum Fritid Konferens, V Varvsgatan 8, Malmö

 

Hålltider

09.00 Kaffe och registrering

09.30 Utbildningsstart

12.00 - 13.00 Lunch

14.30 - 15.00 Kaffe

16.00 Avslutning


Anmälan

Anmäln senast den 2 november.

Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. Därefter är anmälan bindande och hela avgiften faktureras. Avanmälan görs skriftligt till marie-louise@piku.se.Utse gärna ersättare vid förhinder.

 

Avgift

Avgiften är 3 100 kronor exkl moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för kaffe, lunch och dokumentation.

 

Information

Närmare information om utbildningens innehåll lämnas av Marie-Louise Frisk, utbildningssamordnare,
tel. 0734 – 20 20 29, e-post: marie-louise@piku.se

 

Mervärde

Det som gör att Piku spelar i en egen division är att du dessutom får:

 • Support på mail och telefon sex månader efter utbildningen
 • Uppföljning ett halvår-ett år efter utbildningen (gäller de flesta utbildningar)
 • Gratis rådgivning om verksamhetsutveckling på din arbetsplats
 • Utbildningsintyg

Utbildare

Andreas Ring

Andreas har en bakgrund med över 10 års arbete inom polisen som närpolis, utredare och chef för brottsförebyggande verksamhet. Han är utbildad förundersökningsledare och har ingått i konceptet särskild polistaktik (SPT). Andreas har utbildat ett stort antal medarbetare inom kommunala verksamheter, framförallt inom våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete och verbal konflikthantering. Som föreläsare märks Andreas stora engagemang och brinnande intresse för trygghetsskapande arbete.

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001