UTBILDNING

DESIGNADE UTBILDNINGAR OCH PROGRAM

BÄTTRE BUSINESS

MED OFFENTLIG SEKTOR

Affärsutvecklingsprogram

för ägarledda bolag 2019


Har du funderat på att lämna anbud till offentlig sektor?

Har du t o m försökt men gett upp?

Här kan du ta chansen att öka dina möjligheter att lyckas, genom att delta i ett affärsutvecklingsprogram på tre tillfällen, designat speciellt för små och medelstora företag!

Ledarutbildning BAS

En ”bestseller” – nästa omgång startar i april 2019!


För dig som är chef och efterfrågar en grundläggande, riktigt bra utbildning i ledarskap.


För dig som inte är chef, men ändå har ett ledaruppdrag som t ex arbetslagsledare, teamledare, samordnare eller motsvarande.


Det är i möten mellan människor

som utveckling sker!


Människor som mår bra arbetar bättre!

  • När ett arbetslag behöver fungera bättre...
  • När en ledningsgrupp ska bli effektivare...
  • När politiker, tjänstemän eller personal behöver inspiration...
  • När ni behöver en processledare för ert förändringsarbete...
  • När ni vill hitta former för mål- och resultatstyrning i praktiken...
  • När ni vill kompetensutveckla teamledare och motsvarande...
  • När ni vill lära metoder för kreativitet och nytänkande...
  • När ni vill arbeta med erbjudandeutveckling...
  • När ni vill skapa FLOW i verksamheten


... då duger oftast inte standardlösningar längre.

Ni kan behöva externt stöd, ny energi, nya infallsvinklar och framförallt erfarenhet från liknande processer

för att försäkra sig om ett lyckat resultat!


PIKU sätter nya tankar i rörelse!

Vi designar varje uppdrag utifrån kundens specifika behov och förutsättningar.

Vi kan alltid vara ditt "bollplank" för idéer och lösningar - oavsett om du vill köpa utbildning eller ej. Vi kan utveckling av organisationer och människor. Vi är riktigt bra på det och bjuder gärna på kunskap och inspiration så...


Välkommen till en förutsättningsfull kontakt!

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

0733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001