UTBILDNING

DESIGNADE UTBILDNINGAR OCH PROGRAM

  • När ett arbetslag behöver fungera bättre...
  • När en ledningsgrupp ska bli effektivare...
  • När politiker, tjänstemän eller personal behöver inspiration...
  • När ni behöver en processledare för ert förändringsarbete...
  • När ni vill hitta former för mål- och resultatstyrning i praktiken...
  • När ni vill kompetensutveckla teamledare och motsvarande...
  • När ni vill lära metoder för kreativitet och nytänkande...
  • När ni vill arbeta med erbjudandeutveckling...
  • När ni vill skapa FLOW i verksamheten


... då duger oftast inte standardlösningar längre.

Ledarutbildning BAS 2.0 - 3 dagars utbildning

Att leda andra – trygghet i ledarskapet


Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.


Tre dagar som hänger ihop, men med uppehåll emellan som gör att du får möjlighet att testa teorierna i verkligheten och komma tillbaka med en reflekterad hållning och redo att ta nästa steg i att leda organisationen med ökad tydlighet och med ökad respekt för allas olikheter samtidigt som organisationen får ett högre driv.

Ni kan behöva externt stöd, ny energi, nya infallsvinklar och framförallt erfarenhet från liknande processer

för att försäkra sig om ett lyckat resultat!


PIKU sätter nya tankar i rörelse!

Vi designar varje uppdrag utifrån kundens specifika behov och förutsättningar.

Vi kan alltid vara ditt "bollplank" för idéer och lösningar - oavsett om du vill köpa utbildning eller ej. Vi kan utveckling av organisationer och människor. Vi är riktigt bra på det och bjuder gärna på kunskap och inspiration så...


Välkommen till en förutsättningsfull kontakt!

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

0733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001