OM PIKU

PIKU SÄTTER NYA TANKAR I RÖRELSE!

I Piku är nya tankar ständigt i rörelse. Så måste det vara för att vi ska kunna fortsätta att vara förstahandsvalet för våra uppdragsgivare.


Men "Nya tankar i rörelse" står för mer än så!


Vi vill bidra till förändring och utveckling genom att sätta nya tankar i rörelse i såväl offentliga verksamheter som i företagen. Även om vi lever i en snabbt föränderlig tillvaro är det lätt att hamna i gamla hjulspår och fastna i tankar och rutiner som inte längre är optimala. Nya tankar, kreativitet, problemlösning, anpassning, motivation och drivkrafter, är det som gör att en organisation lever vidare och utvecklas.

För en organisation är inget annat än människorna i den och får du inte medarbetarna att känna lust för sitt arbete och målen i verksamheten, så sker ingen nämnvärd förändring. Samtidigt är det i människorna som lösningarna och möjligheterna finns!

Piku har hela Sverige som sitt arbetsfält

och är idag en av Sveriges största utbildningsleverantörer för offentlig sektor. Vi har 14 fasta utbildningsorter från Malmö till Luleå och förlägger därutöver många utbildningar på beställning av olika kommuner och organisationer. Tusentals offentligt anställda och förtroendevalda ökar kunskapen med hjälp av Piku AB. Så viktigt att det har ett eget affärsområde: PikuKommun


Piku har ett 30-tal konsulter som är specialiserade inom sina områden

och som hela tiden förnyar och utvecklar sig. Det ger oss en flexibel organisation och en garanti för varje uppdragsgivare, att faktiskt få just det den behöver.


Piku & Friends

Under 2019 är Piku en stolt partner till Individuella Människohjälp, IM, och bidrar till deras arbete för allas rätt till utbildning.

Att företag och näringsliv ska ta ett aktivt samhällsansvar (CSR) har alltid varit viktigt för oss i Piku. På många olika sätt stödjer vi t ex ungdomar i deras skola eller fritid. Under mars 2019 har Piku därför startat ett forum tillsammans med de konsulter och andra samarbetspartners som vill delta i stödet till IM genom att donera valfritt belopp årligen eller i samband med fakturering av tjänster mm.

Målet är att efter 2019 kunna samla ett värde av 100.000 SEK till IM, och vid mars utgång var beloppet redan 28.550 SEK!


Fördelarna är många:

- Om du inte har ett eget CSR-arbete så kan du ingå i Pikus Goodwill och varumärkesbyggande för ditt företag 

- Reklam på Pikus och din hemsida, på våra events, i nyhetsbrev mm. 

- Valfri summa – alla bidrag räknas!


I Piku & Friends ska det kännas extra gott att vara företagare!

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001