UTBILDNING

DESIGNADE UTBILDNINGAR OCH PROGRAM

Andreas Ring

Som föreläsare märks Andreas stora engagemang och brinnande intresse för trygghetsskapande arbete. Andreas har utbildat ett stort antal medarbetare inom kommunala verksamheter, framförallt inom våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete och verbal konflikthantering. 

Säkerhet i reception


I receptionen kan saker ske snabbt och oväntat!


En besvärlig och hotfull situation kan uppstå och medarbetarna måste ibland fatta snabba beslut.


Receptionspersonalen är dessutom verksamhetens ansikte utåt, och kanske den första kontakten för besökarna. Ett bra säkerhetsarbete börjar här!

 

Utbildningens syftar till att öka personalens kompetens och skapa medvetenhet om risker och situationer som kan uppstå. Vi förbereder medarbetarna och ger konkreta tips på hur de kan tänka kring, bemöta och hantera dessa ibland besvärliga situationer.


En utbildning för medarbetare och chefer inom receptionsverksamhet och kundtjänst, samt inom verksamheter som arbetar med att möta kunder, klienter och patienter.


Datum

Karlstad 4 februari 2020 >>

Östersund 19 mars 2020 >>

Tyringe 5 maj 2020 >>

Stockholm 3 juni 2020 >>

Lars JO Larsson

Lars är en skicklig och efterfrågad utbildare som verkligen kan inspirera! Har utbildar i hela landet och nu äntligen kan vi erbjuda honom i en helt nydesignad utbildning, Ledarutbildning BAS 2.0!

Ledarutbildning BAS 2.0 - 3 dagars utbildning


Att leda andra – trygghet i ledarskapet


Det här är en helt ny utbildning för dig som vill skaffa dig verktygen för ett ännu bättre ledarskap.


Tre dagar som hänger ihop, men med uppehåll emellan som gör att du får möjlighet att testa teorierna i verkligheten och komma tillbaka med en reflekterad hållning och redo att ta nästa steg i att leda organisationen med ökad tydlighet och med ökad respekt för allas olikheter samtidigt som organisationen får ett högre driv.


Datum: Malmö 5 mars, 17 april, 13 maj 2020

När standardlösningar inte räcker längre... Piku erbjuder designade utbildningar och program!

  • När ett arbetslag behöver fungera bättre...
  • När en ledningsgrupp ska bli effektivare...
  • När politiker, tjänstemän eller personal behöver inspiration...
  • När ni behöver en processledare för ert förändringsarbete...
  • När ni vill hitta former för mål- och resultatstyrning i praktiken...
  • När ni vill kompetensutveckla teamledare och motsvarande...
  • När ni vill lära metoder för kreativitet och nytänkande...
  • När ni vill arbeta med erbjudandeutveckling...
  • När ni vill skapa FLOW i verksamheten

Ni kan behöva externt stöd, ny energi, nya infallsvinklar och framförallt erfarenhet från liknande processer

för att försäkra sig om ett lyckat resultat!


PIKU sätter nya tankar i rörelse!

Vi designar varje uppdrag utifrån kundens specifika behov och förutsättningar.

Vi kan alltid vara ditt "bollplank" för idéer och lösningar - oavsett om du vill köpa utbildning eller ej. Vi kan utveckling av organisationer och människor. Vi är riktigt bra på det och bjuder gärna på kunskap och inspiration så...


Välkommen till en förutsättningsfull kontakt!

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001