UTVECKLINGSARBETE

FRAMGÅNGSRIKT UTVECKLINGSARBETE

Underlätta ert förändringsarbete tillsammans med Piku.

Med god planering är hälften vunnet och det kan vara och klokt att ta hjälp utifrån.


Vi kan:

  • Inspiration och kick-off
  • Workshops
  • Konsultstöd till ledningsgrupp, styrgrupp, projektledare etc
  • Utbildning

Med eller Mot? Roligt eller Oroligt?

Sättet du hanterar förändring på, föder antingen medvilja eller motvilja. Det gör genomförandet antingen ganska lätt och roligt - eller svårt och oroligt. Många förändringar skapar onödig oro hos medarbetarna, vilket i sin tur gör att de lägger tid på annat än effektivt arbete.

 

Alla som lett ett förändringsarbete känner till vikten av planering, delaktighet för medarbetarna, rätt information i god tid, tid för samtal och förståelse som också lägger grunden för allas engagemang!

 

Förändringar kostar alltid tid och pengar inledningsvis, men den kloke chefen vet att en förändring blir mest effektiv och varaktig om han/hon har sina medarbetare med på tåget från början! Det blir också den bästa investeringen.

KONTAKT

Ingrid Haraldsson

VD

+46 - (0)733 - 53 00 94

ingrid@piku.se

Piku AB

Dammvägen 1

246 57 BARSEBÄCK

www.piku.se

PIKU AB - Nya tankar i rörelse sedan 2001